Conditii de participare

1. Participanţii se obligă să poarte vesta de salvare pe toată durata turei și să își transporte tot echipamentul în ambarcaţiunile puse la dispoziție de noi.

2. Participanții sunt răspunzători de ambarcațiunea și echipamentul pus la dispoziție de liderii de tură și le vor returna în bune condiții la sfârșitul turei, așa cum i-au fost predate. Fiecare participant își va transporta pe uscat ambarcațiunea la locul de campare, locul de pauză sau acolo unde va fi nevoie.

3. Obiectivele turei sunt în primul rând atingerea şi depăşirea propriilor limite fizice, cunoaşterea şi apropierea dintre participanţi. La baza turei stă întrajutorarea dintre participanţi, consideraţia, toleranţa, precum şi protejarea mediului înconjurător.

4. Participarea este permisă grupurilor precum şi persoanelor. Toţi participanţii trebuie să completeze prezentul formular de înscriere.

5. Participarea persoanelor sub 18 ani este posibilă numai sub supervizarea părinţilor sau a reprezentanţilor grupării de tineret din care fac parte.

6. Participarea se face pe propria răspundere şi cheltuială. Nu suntem răspunzători în niciun fel de rănirea participanţilor, a eventualelor daune personale sau consecinţele acestora.

7. Traseul este stabilit în prealabil de către liderii de tură și adus la cunoștința participanților înainte de începerea turei.

8. Toti participanţii se supun instrucţiunilor comunicate de liderii de tură. Aceştia exercită autoritatea asupra locurilor de campare. Participarea la întâlnirile informative pe parcursul turei sunt obligatorii.

9. Liderii de tură au dreptul să excludă participanţii din tură în cazul în care aceştia nu se supun prezentelor condiţii de participare şi/sau interesului întregului grup.

10. Participanţii şi ambarcaţiunile acestora trebuie să fie echipaţi/echipate conform normelor de siguranţă în apele internaţionale (veste de salvare și flotoare).

11. Participanţii confirmă, prin prezentele condiţii de participare, următoarele:
– sunt capabili sa padeleze pe distanţe lungi de până la 40 de km pe zi uneori în condiţii de vreme extreme;
– sunt sănătoşi şi pot îndura toate eforturile ce se pot ivi pe parcursul turei;
– sunt capabili să înoate în ape curgătoare.